South Wales Miners’ Library & DOVE Workshop present an exhibition to celebrate their anniversaries

Exhibitions will be held at the DOVE Workshop, Banwen on Friday 7th March from 10am – 5pm

to celebrate 40 years of the South Wales Miners’ Library and 30 years of the DOVE Workshop

FREE ENTRY – ALL WELCOME

See poster for more details Continue reading “South Wales Miners’ Library & DOVE Workshop present an exhibition to celebrate their anniversaries”

The South Wales Miners 1964-1985 by Ben Curtis

As part of the South Wales Miners’ Library 40th Anniversary Seminar Series, you are invited to attend the launch of

The South Wales Miners 1964-1985 by Ben Curtis  (University of Wales Press, 2013)

at the South Wales Miners’ Library on Saturday 15 February 10.30am -12pm.

Ben Curtis will be in discussion with Wayne Thomas (South Wales Area Secretary, National Union of Mineworkers), Terry Thomas  (former South Wales NUM Vice-President) and Tyrone O’Sullivan (Chairman of Tower Colliery).

The South Wales Miners 1964-1985 records the history of these miners between 1964 and 1985, covering the challenges the miners faced, including the concerted run-down of the coal industry under the Wilson government, the growth of miners’ resistance, and the eventual defeat of the epic strike of 1984–5.

The event is free to attend and all are welcome.

To book your free place, please contact the South Wales Miners’ Library

Email: miners@swansea.ac.uk   Tel: 01792 518603

____________________________________________________________

Fel rhan o Gyfres Seminarau Deugainmlwyddiant Llyfrgell Glowyr De Cymru, gwahoddir chi i lansiad

The South Wales Miners 1964-1985 gan Ben Curtis
(Gwasg Prifysgol Cymru, 2013)

yn Llyfrgell Glowyr De Cymru, dydd Sadwrn 15 Chwefror 10:30am-12pm.
Bydd Ben Curtis yn trafod gyda Wayne Thomas (Ysgrifennydd Ardal De Cymru, Undeb Cenedlaethol y Glowyr), Terry Thomas (Cyn-is-lywydd Undeb Cenedlaethol y Glowyr Cymru) a Tyrone O’Sullivan (Cadeirydd Tower Colliery).

Mae The South Wales Miners 1964-1985 yn cofnodi hanes y glowyr hyn rhwng 1964 a 1985, yn cwmpasu y heriau a wynebodd y glowyr, gan gynnwys ymosodiad llywodraeth Wilson ar y diwydiant glo, twf gwrthwynebiad y glowyr a cholled streic epig 1984–5 yn y pen draw.

Mae’r digwyddiad am ddim ac mae croeso i bawb.

I gadw lle am ddim, cysylltwch â Llyfrgell Glowyr De Cymru
E-bost: miners@abertawe.ac.uk Rhif Ffôn: 01792 518603